• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Pr.administracyjne

Prawa i obowiązki obywateli, administracji publicznej

Pr.cywilne

Własność; umowy i zobowiązania; testamenty i spadki

Pr.rodzinne

Małżeństwo i rozwód;  władza rodzicielska i  alimenty,

Pr.karne

Odpowiedzialność za czyny zabronione: wykroczenia, przestępstwa i zbrodnie

Akty prawa polskiego PDF Drukuj Email
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia." Konstytucja RP art.87
Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne są ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Publikację tych aktów prowadzi Kancelaria Prezesa RM.
 

Kto jest na stronie

We have guests online