• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Rechtsbeistand PDF Drukuj Email
Rechtsbeistand to określenie zawodu prawniczego nadawane prawnikom, którzy nie są zrzeszeni w Rechtsanwaltkammer.
Udzielane było do lipca 2008 roku dla określonych dziedzin prawa lub specjalistom prawa obcego na terenie Republiki Federalnej Niemiec, jedynym ograniczeniem tego uprawnienia zawodowego było stosowanie go wyłącznie do prawa narodowego, w moim przypadku do prawa polskiego w jego pełnym zakresie. Zakres udzielonego zezwolenia znajduje oddźwięk w nazwie zawodu: Rechtsbeistand des polnischen Rechts.
Rechtsbeistand jest instytucją specyficzną jedynie dla systemu prawa niemieckiego. Wcześniej regulowaną ustawą z 1935 zmienioną 18.08.1980r. ustawą o poradnictwie prawnym - Rechtsberatungsgesetz /RberG/.
W dniu 1.lipca 2008 ustawa o Rechtsbeistand została zmieniona ustawą o Rechtsdienstleistung /RDG/ o usługach prawniczych.
Ustawa ta wprowadziła obowiązek uzyskania wpisu do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości w Berlinie prowadzonego przez Kammergericht.
Koniecznym jest również zawarcie ubezpieczenia zawodowego na kwotę 1mln euro.
Celem nowego uregulowania prawnego było umożliwienie szukającym usługi prawniczej uzyskanie jej jedynie od osób zweryfikowanych i posiadających na to pozwolenie. Art.2 niemieckiej ustawy o świadczeniu usług prawniczych/RDG/ podaje definicję tych czynności: jest to każda czynność w konkretnym przypadku prawnym z zakresu prawa obcego. Art.6 ww. ustawy dopuszcza również świadczenie nieodpłatnych usług prawniczych np., jako poradnictwo dla stowarzyszenia.
Natomiast świadczenie usług prawniczych bez posiadanego na to zezwolenia jest wykroczeniem i podlega na mocy art.20 RDG karze grzywny do 5.000 euro.
Używanie tytułu Rechtsbeistand bez uzyskanego zezwolenia podlega karaniu na podst. art.8 UWG (Unlauterer  Wettbewerb), ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Rechtsbeistand to nazwa zawodu podlegająca ochronie prawa, a wpis do rejestru był poprzedzony postępowaniem dowodowym dokumentującym doświadczenie i praktykę zawodową oraz ustawiczny kontakt z zawodem.
 

Kto jest na stronie

We have guests online